Základní informace a informace o zprostředkovateli

Zprostředkovatel/správce osobních údajů:
Martin Tušek, Ičo 70204802 (Vydal: MÚ Česká Lípa, Ev.č.: 350101 – 11419 – 00, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona). Registrován u ČNB jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru – více informací na www.cnb.cz.
Kontaktní informace: sídlo: Špálova 2884, 470 01 Česká Lípa, kontaktní adresa: Liberecká 3519/13, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: tusekmartin(a)email.cz, tel. +420 732 608 565 (dále jen „zprostředkovatel“)
 
Zprostředkovatel je ve smyslu ust. §17 ZoSÚ samostatným zprostředkovatelem oprávněným zprostředkovávat spotřebitelské úvěry.
 
Kompletní seznam správců – příjemců/poskytovatelů kontaktu naleznete zde.
 

Způsob udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

1.1 Souhlas bude proveden elektronicky před odesláním žádosti o úvěr a to zaškrtnutím políčka před odesláním žádosti o úvěr ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 
1.2 Více informací o GDPR a přesné znění zákona naleznete zde
 

2. Jaké údaje budou zpracovávány

2.1 Běžné osobní údaje – Jméno, příjmení, titul, pohlaví, rodné číslo, adresa trvalá a korespondenční, forma bydlení, délka pobytu na uvedené adrese, státní občanství, datum narození, věk, IČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, měsíční příjem, druh příjmu, výše měsíčních závazků, exekuce (ano/ne), insolvence (ano/ne), zaměstnavatel, zaměstnání, délka zaměstnání, výše úvěru, doba splatnosti úvěru, IP adresu, cookies, informace nutné k posouzení vaší úvěruschopnosti.
2.2 „citlivé“ osobní údaje – tento typ údajů nebude zpracováván
 

3. Jakým způsobem jsou osobní údaje získávány

3.1 Osobní údaje subjektu osobních údajů jsou získávány z online formulářů z internetových webů zprostředkovatele (nebo spolupracujících poskytovatelů kontaktu)
3.2 Osobní údaje zprostředkovatele získávány z online formulářů jsou zabezpečené bezpečnostním certifikátem SSL.
 

4. K Jakým účelům budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány

4.1 Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem nabídky (a případného zprostředkování) úvěru či jiného finančního produktu
4.2 Dále jsou osobní údaje použity a pro marketingové účely správce kontaktu, a to formou sms, telefonátu či emailové kampaně.
 

5. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány

5.1 Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 13 let.
 

6. Jakým způsobem budou osobní údaje uchovávány

6.1 Osobní údaje subjektu mohou být uchovávány v tištěné podobě, na datovém nosiči nebo v zabezpečené online databázi.

7. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

7.1 Přístup ke všem svým osobním údajům, opravy nebo odhlášení/výmazu poskytnutých osobních údajů, vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů
 

8. Možnost odhlášení osobních údajů

8.1 Žadatel o půjčku má možnost kdykoliv odhlásit své poskytnuté osobní údaje z odběru novinek, informačních SMS a emailů těmito způsoby:

  • formou sms – tvar: „odhlášeni OU“ z telefonního čísla, které zadal v online žádosti
  • telefonicky na tel. 775 400 010
  • vyplněním příslušného online formuláře určeného pro odhlášení osobních údajů